Home ดวงทำนาย 4 วันเกิด โ ช คชะต า ของคุณโดดเ ด่ น เตรียมรับโชคใหญ่ปลายปี 63

4 วันเกิด โ ช คชะต า ของคุณโดดเ ด่ น เตรียมรับโชคใหญ่ปลายปี 63

1 second read
0
0
547

คนที่เกิด วันจันทร์

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาโ ช คชะต า ของคุณโดดเ ด่ นในเรื่ องของ การทำงานแต่เจอปั ญหามาบ่อยครั้ง อาจจะทำให้คุณรู้สึกต ก ห ล่ น และรู้สึกท้อแท้ในเรื่ องของโ ช คชะ ต า

ช่วงของเดือน 11 – 12 สิ่งใดที่คุณกำลังทำอยู่จะเริ่มดี จะเริ่มประสบความสำเร็จ จะมีผู้ใหญ่คอย เ พ่ ง เ ล็ ง อาจจะทำให้คุณได้รับการเ ลื่ อ นตำแหน่ง ในช่วงระยะเวลาอันสั้น อีกทั้งยังมีโ ช คในเรื่ องของสลาก ตัวเลข เตรียมตัวรับทรั พย์ไ ด้เลยท่าน

คนที่เกิด วันพฤหัสบดี

ท่านที่เ กิ ดในวันพฤหัสบดี แนะนำในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ คุณจะต้องมีสติยั้งคิด ย้ำทำ เวลาคิดจะทำอะไร จะต้องระมัดระ วั งคนบางคนที่เข้ามาหาผลป ระโยชน์ คนบางคนที่พย าย ามช่วงชิงความดี ความชอบของคุณไป

หลังวันที่ 31 กำลังจะเริ่มต้นแห่งโ ช ค แนะนำว่าให้สวดมนต์ภาวนา ตั้งแต่วันนั้นเลย เพื่อเป็นการปั ดเ ป่ าสิ่งที่ไม่ดีอ อ ก ไป นำสิ่งดีๆเข้ามา ต้นเดือนหน้าแน ะนำเลยนะว่าให้ตื่นเช้า ส ว ดมนต์เลย แล้วสิ่งดีๆจะปรากฏให้พบเจอ คนเ กิ ดในวันพฤหัส จะต้องทำ ขอให้เชื่ อในเรื่ อง ของการทำน า ย ลองทำดูสักครั้งก็ไม่ เ สี ยห า ย ชีวิตจะดีขึ้น จะมีแต่สิ่งที่ดี สิ่งที่คุณรู้สึกสบายใจ เข้ามาในชีวิต ขอให้โ ช คเข้าข้าง ท่ า น ด้ ว ยนะ

คนที่เกิด วันศุกร์

สำหรับท่านที่เ กิ ดในวันศุกร์ ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงรอบปัจจุบัน ชีวิตคุณวุ่นว า ย กลับหน้ าที่การงานเป็นหลักมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องรับผิดชอบ และคุณเป็นจุดศูนย์กลาง

ของหลายสิ่งหลายอย่าง ทั้งในเรื่ องของการรับ ผิ ด ชอบการเ ลี้ ย ง ดู การเงิ น การงาน ทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นผู้นำในเรื่ องของสิ่งเหล่านี้ อาจจะรู้สึกเหนื่อ ยและท้ อแ ท้ เป็นกังวลใจบ้าง แต่ขอให้ทำต่อไป เพราะสิ่งดีๆ กำลังจะ ป ร า ก ฏขึ้นเดือน 11 ถึง 12 เป็นช่วงเปล่งแ ส งเปล่งบารมี นำทางให้ชีวิตของคนที่เ กิดในวันศุกร์ พบเจอกับความสุขสบาย สิ่งใดที่กำลังรอคอยจะ ป ร า ก ฏให้พบ

ไม่เกิน7 วันหลังจากขึ้นเ ดื อ นใหม่ ชีวิตของคุณจะดีขึ้น สิ่งที่รอคอยจะทำให้ชีวิตคุณ มีความสุข คนรอบข้างเขาจะมีความสุขขึ้นอย่าลืมส ว ดมนต์ ภ าวนา ส วดมนต์ศั กดิ์สิ ทธิ์ ชิ นบัญช ร แล้วสิ่งดีๆจะปรากฏให้พบเจอ อีกทั้งในช่วงนี้จะมีโ ช ค ล า ภเกี่ยวกับการเงิ น ตัวเลข ส ล าก ร าง วั ล จะทำให้คุณได้เงินทองก้อ นโ ตเ ลย

คนที่เกิด วันพุธ

ในช่วงเดือนที่ผ่านมาคนที่เ กิ ดในวันพุธ เ ห นื่ อ ยกับการทำงาน บางสิ่งบางอย่างที่ต้องแ บ กรับ ในตัวของคุณเพียงคนเดียวบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าบางคนเข้ามาเพื่อหา ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ เข้ามาเพื่อเอาดีใส่ตัวสุด ท้ าย ก็โดนว่าโดนหัวหน้าเพ่ งเ ล็ง3 ถึง 4 วันต่อจากนี้ชีวิตจะดีขึ้น สิ่งใดที่คุณกำลังทำและรู้สึกว่าไม่ ดี ก็อย่าลืมที่จะปล่อยวาง

สิ่งใดที่ควรทำและรู้สึกว่า มันดีอยู่แล้ว ก็ทำต่อไปไม่ต้องไปสนใจคำพูดใครอีกอย่างหนึ่งใครที่กำลังทำให้ชีวิต ของคุณเจอปั ญหา ทำให้คุณรู้สึกท้ อแ ท้ คุณปล่อยไปเลย ไม่ต้องไปกังวล คิดซะว่าก็แค่เ ห่ าเดี๋ยวมันจะผ่านไปเอง เ ว รใคร เ ว รมัน เดี๋ยวก็เจอ ชีวิตของคุณจะดีแ น่ ถ้าคุณรู้จักปล่อยวาง ยิ่งในช่วง 3 ถึง 7 วันต่อจากนี้มีโช คเกี่ยวกับ ตั ว เ ล ข นำทางให้คุณพบกับความ เ จ ริ ญ ขึ้นไป

ขอขอบคุณ : post read

Load More Related Articles
Load More By hubkung
Load More In ดวงทำนาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

ด วงชะตา 6 ร า ศี คนดวงดี วาสนาพุ่ง ระ วั งร วยแบบไม่รู้ตัว

เปิด ด วงชะตา 6 s า ศี วาสนาพุ่ง ระ วั งร วยแบบไม่รู้ตั … …